spolupráce   •   vzdělávání   •   výzkum a vývoj   •   partnerství

 

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR

 

 

Již po staletí zaujímá Česká republika v prostoru širší střední Evropy přední místo v technických odvětvích a v průmyslové výrobě vůbec.

Technickou a inženýrskou dovednost lidí, kteří zde žijí, můžeme využít právě dnes - v době označované jako čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0), a to nejen při rozvoji všech nových technologií.

Naše země je stabilní základnou, na které úspěšně podnikají  jak domácí tak i většina předních mezinárodních průmyslových skupin.

Tento vývoj musí být přirozeně doprovázen bezpečnou, vyváženou a dobře fungující energetikou. Národní energetický klastr usiluje o nalezení racionálního poměru mezi tradiční "velkou energetikou" a rychlým rozvojem obnovitelných zdrojů.

 

 

 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE PROJEKTY