ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Vedle aktivit v rámci České republiky se stále více zaměřujeme na spolupráci a propagaci své činnosti na mezinárodní úrovni. Za tímto účelem klastr realizuje projekty, které přispívají k posílení, ale i k navázání nové spolupráce se zahraničními klastry, výzkumnými organizacemi a dalšími partnery činnými v oblasti energetiky. Uzavřeli jsme, mimo jiné, partnerství s výzkumnou organizací Fraunhofer Institut fűr Werkzeugmaschinen und Umbermtechnik IWU v Německu.