VZDĚLÁVÁNÍ

Zaměřujeme se na vzdělávání a zvyšování odbornosti členů klastru, jejich zaměstnanců, odborné i široké veřejnosti. S cílem zvýšit atraktivnost studijních oborů v oblasti energetiky a souvisejících oborech vytváříme silné partnerství se středními školami a vysokými školami (např. VŠB-TUO a VUT v Brně), kde probíhá výměna informací a poznatků jak prostřednictvím odborných praxí a stáží studentů a akademických pracovníků, tak prostřednictvím interaktivních seminářů, workshopů a mezinárodních konferencí. Spolupráce pak vrcholí při řešení společných vývojových a výzkumných energetických projektů. Stážisté vysokých škol studující obory procesního inženýrství, energetiky, robototechniky, elektroenergetiky, či prostředí staveb a TZB mají možnost pracovat v podnicích NEK na společných projektech a dílčích úkolech jako například:

  • monitorovací systém sledování koncentrace oxidu uhelnatého v zásobnících surového a práškového paliva
  • připojení kogeneračních jednotek do elektrické sítě
  • výpočet účinnosti kotle v teplárně
  • výběr vhodných pohonných jednotek pro tryskací zařízení včetně jejich regulace
  • měření a vyhotovení energetického auditu prádelenského provozu
  • tvorba výkresové dokumentace u-trubkových výměníků tepla.

 

NABÍDKA STÁŽÍ
Veolia – 2017 - 2018 ke stažení ZDE