ČLENOVÉ

 

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4
703 00 Ostrava

www.nskova.cz

HS Flamingo s.r.o.
třída Osvobození 65
550 00 Broumov

www.hsflamingo.cz

EVECO Brno, s.r.o.
Březinova 1608/42
616 00 Brno

www.evecobrno.cz

Fraunhofer IWU  Reichenhainer Straße 88, 
D-09126  Chemnitz

www.iwu.fraunhofer.de

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava 

www.intoza.cz

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava

www.khkmsk.cz

LOYD GROUP s.r.o.
Za Štěpnicí 311
252 03 Řitka  

www.loydgroup.cz

enact s.r.o.
Lublaňská 647/48 
120 00 Praha 2 

www.enact.cz

Střední škola řemesel, p.o.
Pionýrů 2069
73801 Frýdek-Místek 

www.ssremesel.cz

Ostravská univerzita
v Ostravě

Dvořákova 7
702 00 Ostrava 

www.osu.cz

EkoFlam s.r.o. 
třída Osvobození 65
550 00 Broumov

www.ekoflam.cz

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava

www.chvalekatelier.cz

XEVOS Solutions, s.r.o.
28. října 1584/281
709 00 Ostrava

www.xevos.eu

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava

www.msunion.cz

ATEsystem s.r.o.
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava 8

www.atesystem.cz

GeoPrime Geodézie s.r.o.
Hlubinská 1378/36
702 00 Ostrava

www.geoprime.cz

Cech kamnářů ČR
Učňovská 1
190 00 Praha 9

www.cechkamnaru.cz

VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum​
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba

vec.vsb.cz

VŠB-TUO, Fakulta stavební​
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava – Poruba

www.fast.vsb.cz

XEVOS Group s.r.o.​
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10

www.xevos.eu

Elprocon 21, s.r.o.
Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava

www.elprocon21.cz