AKTUÁLNÍ PROJEKTY

 OPPIK "Provozní charakteristiky technologie pro transformaci odpadního tepla na elektrickou energii"

Aktuální projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027988, Realizace: 1.8.2022 - 31.7.2023

Číst více


OPPIK "Mikrokogenerace z nestandardních tuhých biopaliv"

Aktuální projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026831, Realizace: 1.8.2021 - 31.5.2023

Číst více
OPPIK „Zřízení centra kybernetické bezpečnosti Národního energetického klastru, z.s.“

Aktuální projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023657, Realizace: 1.7.2021 - 30.6.2023

Číst více


OPPIK „Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU II.“

Aktuální projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023647, Realizace: 1.1.2021 - 30.6.2023

Číst více
OPPIK „Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů“

Aktuální projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015493, Realizace: 01.10.2019 – 30.09.2022

Číst více