OPPIK „Vývoj sporáku na tuhá paliva s keramickým obkladem a regulací teploty pro pečení Smart Heat“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023803, Realizace: 1.11.2020 - 30.5.2023


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 29.557.107,00 Kč

Dotace: 20.689.974,90 Kč

Vlastní zdroje: 8.867.132,10 Kč

 

Cílem projektu je společný vývoj sporáku, spalovacího zařízení s funkcí trouby a precizní regulací teploty Smart Heat. Sporák bude na dřevo a bude mít elektronicky regulované spalování, ale především teplotu v troubě. Komfort pečení, nový prototyp ekologický a šetrný k životnímu prostředí je absolutní prioritou celého projektu.
Sporák bude vyvíjen ve dvou fázích, kde v první fázi se budeme zaměřovat na spalovací komoru a v druhé fázi na troubu, její napojení a usazení vzhledem ke spalovací komoře.  V rámci venkovního opláštění budeme testovat různé materiály tak, aby mohl být sporák zabudován do kuchyňské linky, ale také jako volněstojící v místnosti. Jako obklad použijeme ručně vyráběné kachle, plech a v případě zabudování budeme řešit také izolaci vůči přilehlé kuchyňské lince. Sporák bude mít dvojité nebo antireflexní sklo pro vyšší bezpečnost obsluhy.

Bude to prototyp, připravený pro certifikační zkoušku a sériovou výrobu. Výstupem prototypových zkoušek ověřujících předpoklady pro splnění legislativních požadavků pro uvedení na trh bude mimo jiné naměření účinnosti, tepelného výkonu a měření průběhu změny teplot v troubě za určité časové intervaly. 
V rámci vývoje budeme také testovat izolační vlastnosti jednotlivých stěn sporáku. Budeme sporák zasazovat také do kuchyňské linky, která je vyrobena z hořlavých materiálů. Nároky na izolaci budou vysoké a vše bude potřeba do detailů vyvinout.
Pro sporáky na tuhá paliva musí být splněna aktuální norma ČSN EN 12815 pro ČR a Nařízení EU 2015/1185 od 1. 1. 2022 pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva, ale také daleko přísnější normy v zahraničí.
 Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře