VÝZKUM A VÝVOJ

Zabýváme se řešením široké škály výzkumných a vývojových projektů v oblasti energetiky a životního prostředí. Od svého vzniku klastr realizoval řadu projektů a došlo k navázání spolupráce s výzkumnými pracovišti na vysokých školách, např. Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava nebo Vysokého učení technického v Brně.

Aktivity v této oblasti se zaměřují např. na:

  • nákup laboratorního zařízení
  • realizaci experimentálního vývoje a výzkumných aktivit
  • nákup a provozování experimentálního zařízení.