Indexování vyhledávači: vypnuto

Přehled článků


Rubrika Aktuální projekty

OPPIK „Výzkum a vývoj inovativního cloudového zařízení se škálovatelným výpočetním výkonem“

Aktuální projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012384, Realizace: 1.10.2018 – 30.09.2020

Číst více
OPPIK „Vývoj a výroba funkčního vzorku zařízení na snížení množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech spalovacích motorů“

Aktuální projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012577, realizace: 11.12.2017 - 30.11.2018, rozpočet projektu: 399.000 Kč bez DPH, dotace: 299.250 Kč bez DPH

Číst více


OPPIK - CORNET 20. výzva - SELF - Strategie pro vysoce flexibilní produkci s využitím velkých kovových tenkostěnných částí

Aktuální projekty  

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002298, realizace projektu: 27.8.2016 - 26.8.2018, rozpočet: 3.749.560 Kč, dotace: 1.687.302 Kč

Číst více


OPPIK - Rozvoj a posílení zahraniční spolupráce NEK v oblasti inteligentních technologií a energetických systémů

Aktuální projekty  

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0002300, realizace projektu: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet: 7.776.200 Kč, dotace: 3.888.100 Kč

Číst více


OPPIK - Propagace a rozvoj činností NEK v oblasti energetických úspor a energetické koncepce

Aktuální projekty  

projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0002294, realizace projektu: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet: 7.970.760 Kč, dotace: 3.985.380 Kč

Číst více