OPPIK "Provozní charakteristiky a podmínky implementace technologií ukládání elektřiny prostřednictvím tepla, tzv. Carnotovy baterie"

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028118, Realizace: 1.12.2022 - 30.3.2023


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 497 000,- Kč

Dotace: 372 750,- Kč

Vlastní zdroje: 124 250,- Kč

Cílem projektu je ověření aplikovatelnosti technologií Carnotových baterií s využitím odpadního tepla za účelem vyhodnocení perspektivy a potenciálu pro praktické uplatnění v průmyslu.Sdílet tento příspěvek
Komentáře