OPPIK "Provozní charakteristiky technologie pro transformaci odpadního tepla na elektrickou energii"

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027988, Realizace: 1.8.2022 - 31.7.2023


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 458.000,- Kč

Dotace: 343.500,- Kč

Vlastní zdroje: 114.500,- Kč

Cílem prjektu je praktické ověření funkce technologie výroby elektrické energie z odpadního teplo založené na turbogenerátoru speciální konstrukce a získání parametrů z provozu v reálných podmínkách za účelem vyhodnocení perspektivy a potenciálu pro praktické uplatnění v průmyslu.Sdílet tento příspěvek
Komentáře