OPPIK "Mikrokogenerace z nestandardních tuhých biopaliv"

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026831, Realizace: 1.8.2021 - 31.5.2023


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 21 837 574,- Kč

Dotace: 15 286 301,80,- Kč

Vlastní zdroje: 6 551 272,20,- Kč

Cílem projektu je návrh zařízení schopného efektivně využívat nestandardní tuhá biopaliva té nejnižší kvality až na úroveň odpadů v malém měřítku pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Potenciál takové technologie je mnohonásobně vyšší, než je tomu u velkých technologií, které pro svůj efektivní provozu potřebují obrovské množství odpadů, které je nutné získávat i z velmi vzdálených lokalit. Uvažovaná technologie by naopak měla cílit na maximalizaci lokálního využití paliv (odpadů) s nízkou kvalitou a tím zajistit vysokou efektivitu svého provozu.
Výstupem projektu bude prototyp, který bude splňovat legislativní požadavky a bude připraven do sériové výroby. A funkční vzorek, který realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje autorského týmu.Sdílet tento příspěvek
Komentáře