OPPIK „Spalovací zařízení na pelety s akumulační funkcí zdravého sálavého tepla a automatickou regulací hoření“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019973, Realizace: 1.2.2020 - 31.12.2022


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 22 899 085,00,- Kč

Dotace: 16 029 359,50,- Kč

Vlastní zdroje: 6 869 725,50,- Kč
 

Vývoj spalovacího zařízení, který bude kombinovat funkci automatických peletových kamen a funkci akumulace tepla, která přinese zákazníkům zdravé sálavé teplo a současně splní parametry nízkého tepelného výkonu. Výsledkem projektu bude prototyp, který bude připravený pro sériovou výrobu.

Projekt bude řešit zvyšující se poptávku po spalovacích zařízeních, které by automaticky řídili provoz kamen s možností samozapalování a zhasínání, splnili normy, které se budou v dalších letech zpřísňovat, nabídli zákazníkům akumulační funkci sálavého tepla a také splnili požadavky na nízkoenergetický zdroj tepla s možností instalace do pasivních a NED (nízkoenergetických domů).

Cílem projektu je společný vývoj spalovacího zařízení, který bude kombinovat funkci automatických peletových kamen a funkci akumulace tepla, která přinese zákazníkům zdravé sálavé teplo a současně splní parametry nízkého tepelného výkonu. Kamna budou k dispozici do teplovzdušného i teplovodního systému. Bude se vyvíjet spalovací zařízení, ve třech výkonech s různými typy akumulačních materiálů tak, aby doba mezi ukončením topení a předáváním tepla byla co nejdelší. Projekt bude řešit konstrukční část, vzhled, jednotlivé zkoušky akumulace a sytém hoření. V rámci spolupráce bude provedena také zkouška těsnosti pro pasivní domy. V neposlední řadě také vypracování tištěného a video návodu na sestavení tak, aby montáž nebyla omezena pouze na kamnáře, kterých dlouhodobě ubývá.

Výstupem projektu bude to prototyp, který bude připravený pro certifikační zkoušku a sériovou výrobu. Výstupem prototypových zkoušek ověřujících předpoklady pro splnění legislativních požadavků pro uvedení na trh bude mimo jiné naměření účinnosti, tepelného výkonu a stanovení průběhu tepelného výkonu lokálních topidel v čase. Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře