Přehled článků


Rubrika Ukončené projekty

OPPIK „Zřízení mobilního výzkumného pracoviště pro energetický management“

Ukončené projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_230/0015172 , Realizace: 1.10.2019 - 31.12.2021

Číst více


OPPIK Inovační vouchery - Výzva IV. „Studie dat experimentální dřevostavby“

Ukončené projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019087, Realizace: 01.11.2019 – 30.04.2020

Číst více


OPPIK „Metodika a systémové řešení při aplikaci normy ISO 50001“

Ukončené projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012430, Realizace: 01.10.2018 – 31.10.2020

Číst více


OPPIK IV – Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU

Ukončené projekty  

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011812, realizace projektu: 1.4.2018 – 31.12.2020, rozpočet: 7.954.896,00 Kč, dotace: 3.977.448,00 Kč.

Číst více


OPPIK- CORNET 22. výzva – EFFICOIL - Flexibilní výrobní a testovací postupy pro vysoce výkonné cívky

Ukončené projekty  

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008848, Termín realizace: 01.02.2018 – 30.06.2020, rozpočet projektu: 7.787.711,- Kč, z toho dotace: 5.227.877,70 Kč

Číst více


OPPIK „Výzkum a vývoj inovativního cloudového zařízení se škálovatelným výpočetním výkonem“

Ukončené projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012384, Realizace: 1.10.2018 – 30.09.2020

Číst více
OPPIK „Vývoj a výroba funkčního vzorku zařízení na snížení množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech spalovacích motorů“

Ukončené projekty  

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012577, realizace: 11.12.2017 - 30.11.2018, rozpočet projektu: 399.000 Kč bez DPH, dotace: 299.250 Kč bez DPH

Číst více


OPPIK - CORNET 20. výzva - SELF - Strategie pro vysoce flexibilní produkci s využitím velkých kovových tenkostěnných částí

Ukončené projekty  

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0002298, realizace projektu: 27.8.2016 - 26.8.2018, rozpočet: 3.749.560 Kč, dotace: 1.687.302 Kč

Číst více


OPPIK - Rozvoj a posílení zahraniční spolupráce NEK v oblasti inteligentních technologií a energetických systémů

Ukončené projekty  

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0002300, realizace projektu: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet: 7.776.200 Kč, dotace: 3.888.100 Kč

Číst více


OPPIK - Propagace a rozvoj činností NEK v oblasti energetických úspor a energetické koncepce

Ukončené projekty  

projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0002294, realizace projektu: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet: 7.970.760 Kč, dotace: 3.985.380 Kč

Číst více


OPPI – Rozšíření činností energetického klastru a posílení spolupráce mezi firemním sektorem, vědecko-výzkumnými a vysokoškolskými institucemi

Ukončené projekty  

projekt č.: 5.1 SPK01/016, realizace projektu: 1.8.2009 – 31.7.2012, rozpočet: 19.761.000 Kč, dotace: 12.527.000 Kč

Číst více


OPPI – Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit

Ukončené projekty  

projekt č.: 5.1 SPK02/033, realizace projektu: 1.9.2012 - 31.12.2014, rozpočet: 24.412.000 Kč, dotace: 14.323.000 Kč

Číst více


OPVK – 1.1 Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK

Ukončené projekty  

projekt č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0058, realizace projektu: 1.6.2013 – 31.12.2014, dotace: 3.449.586 Kč

Číst více


OPVK – 2.4 Budoucnost technických oborů (partnerství pro příjemce VUT Brno)

Ukončené projekty  

příjemce podpory: Vysoké učení technické v Brně, projekt č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0032, realizace projektu: 1.1.2012 - 31.12.2014, MSEK jako partner s finanční spoluúčastí: 1.647.075 Kč

Číst více