OPPI – Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit

projekt č.: 5.1 SPK02/033, realizace projektu: 1.9.2012 - 31.12.2014, rozpočet: 24.412.000 Kč, dotace: 14.323.000 Kč


Ukončené projekty  


 

1. O projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru především v oblasti energetiky a energetické koncepce s ohledem na rozvoj Moravskoslezského kraje. Dílčím cílem projektu je také zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou v oblasti výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. V rámci připravovaného projektu předpokládáme posílení spolupráce členů klastru – firem a výzkumných institucí prostřednictvím rozvoje plánovitého výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Předpokládáme pořízení investičního vybavení pro zajištění výzkumných aktivit. Projekt bude podporovat také propagaci a internacionalizaci klastru prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách a vytvoření strategie klastru s ohledem na energetickou koncepci. Očekáváme také zpracování odborných studií, posudků v oblasti energetických úspor a využití infrastruktury a znalostí výzkumných pracovníků Výzkumného energetického centra. Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru zvýší inovační potenciál a upevní kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. Jednotlivé specifické cíle projektu:

 1. Propagace klastru a jeho jedinečnosti v národním a mezinárodním měřítku.
 2. Propagace činností a výsledků klastru – rozvoj energeticky nezávislého kraje – propagace energetické koncepce.
 3. Podpora rozvoje vědy a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve spolupráci s výzkumnými institucemi a zástupci firem.
 4. Řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům – dovybavení diagnostické laboratoře a vznik nové laboratoře pro výzkum čisté energie z biomasy.
 5. Rozvoj lidských zdrojů vedoucí k rozšíření klastru – vznik nových pracovních míst a odborné semináře a workshopy.
 6. Internacionalizace klastru – získání informací o zahraničních trzích a možností dlouhodobé spolupráce se zahraničními firmami a klastrovými seskupeními.

2. Klíčové aktivity 

Aktivity jsou rozděleny do 5 projektů:

Projekt číslo 1

Rozšíření výzkumné infrastruktury MSEK

 • Rozšíření činnosti diagnostické laboratoře klastru o vybavení pro výzkum využití páry jako zdroje energie
 • Vybudování nové laboratoře pro výzkum v oblasti čisté energie z biomasy a odpadů

Projekt číslo 2

Vývoj experimentálního zkušebního zařízení pro využití zbytkové syté páry

Projekt číslo 3

Vývoj experimentálního vybavení pro využití čisté energie z odpadů a biomasy

1. Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení – systém čištění spalin

2. Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení – systém dopravy

Projekt číslo 4

Rozvoj mezinárodní spolupráce MSEK v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor

1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti MSEK

2. Konference a semináře v zahraničí

Konference v zahraničí

 • 17.3.2014 Bratislava, Slovensko
  Závěrečná konference k projektu CLUSTERCOOP – PDF: pozvánkazpráva
 • 13.-15.10.2014 Budapešť, Maďarsko
  Danubiom Project Concept
  Improving sustainable bioenergy use with multinational co-operation in the Danube Region – PDF: programproject conceptzpráva

Workshopy a semináře v zahraničí

 • 5.3.2013 Linz, Rakousko
  Project Workshop for building up an European Mechatronics Network EuroMec – PDF: programzpráva
 • 7.-13.4.2013 Neustift, Rakousko
  Seminář Efektivní energetika 2013 – PDF: programzpráva
 • 22.-23.1.2014 Košice, Slovensko
  Odborný worskhop Pasivní budovy – PDF: pozvánka, zpráva
 • 6.-12.4.2014 Neustift, Rakousko
  Seminář Efektivní energetika 2014 – PDF: programzpráva

3. Workshopy a semináře

 • 15.4.2014 Ostrava-Poruba, VŠB-Technická univerzita Ostrava
  Expertní workshop Zero Energy Buildings – PDF: pozvánka
 • 29.4.2014 Ostrava-Poruba, VŠB-Technická univerzita Ostrava
  Expertní workshop Zero Energy Building – PDF: pozvánka

4. Závěrečná konference

Projekt číslo 5

Propagace klastru a jeho činností v oblasti energetických úspor a energetické koncepce Moravskoslezského kraje

 

3. AktualitySdílet tento příspěvek
Komentáře