OPPI Spolupráce – klastry II

Výběrové řízení – Marketing a propagace Moravskoslezského energetického klastru – informační materiály pro projekt 5.1 SPK02/033 „Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“

27.8.2014

Oznámení o zahájení výběrového řízení –  PDF Zadávací dokumentace –  PDF Návrh smlouvy –  DOC Smlouva s vybraným dodavatelem –  PDF

 

Výběrové řízení – Propagace Moravskoslezského energetického klastru – semináře/konference

27.8.2014

Oznámení o zahájení výběrového řízení –  PDF Zadávací dokumentace – PDF Návrh smlouvy –  DOC Smlouva s vybraným dodavatelem – PDF

 

Výběrové řízení – Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení – systém dopravy pro projekt 5.1 SPK02/033 „Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“

23.10.2013

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Přílohy k zadávací dokumentaci Návrh smlouvy Smlouva s dodavatelem

 

Výběrové řízení – Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení – systém čištění spalin pro projekt 5.1 SPK02/033 „Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“

30.7.2013

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka prací v oblasti výzkumu a vývoje systému spalin…

 

Výběrové řízení – Vývoj experimentálního zkušebního zařízení pro využití syté páry decentralizovanou výrobu elektřiny pro projekt 5.1 SPK02/033 „Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“

8.7.2013

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka vývojových prací v oblasti vývoje a uplatnění náporové turbíny v systémech pro využití odpadní syté páry k decentralizované výrobě elektřiny…

 

Setkání členů MSEK

31.1.2013

Dne 12. 2. 2013 se uskuteční setkání členů, jehož tématem bude spolupráce na výzkumných a vývojových aktivitách v rámci projektu „Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“.