OPPIK Inovační vouchery - Výzva IV. „Studie dat experimentální dřevostavby“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019087, Realizace: 01.11.2019 – 30.04.2020


Ukončené projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 399.998,00 Kč

Dotace: 299.998,50 Kč

Vlastní zdroje: 99.999,50 Kč

 

Předmětem projektu je zpracování naměřených fyzikálně-technických dat zaznamenaných z jednotlivých čidel a přístrojů umístěných v objektu experimentální dřevostavby uložených v souborech v průběhu let 2016 až 2018.

Bude provedeno vyhodnocení výsledků experimentálního měření tepelně-vlhkostních parametrů lehkých obvodových konstrukcí se zaměřením na dvouplášťové konstrukce pro zimní a letní období. Dále bude provedeno vyhodnocení výsledků experimentálního měření relativních vlhkostí uvnitř difúzně otevřených konstrukcí pro účely vyloučení vzniku kondenzace vodních par uvnitř těchto konstrukcí.

Výstupem bude výzkumná zpráva.Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře