OPPIK- CORNET 22. výzva – EFFICOIL - Flexibilní výrobní a testovací postupy pro vysoce výkonné cívky

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008848, Termín realizace: 01.02.2018 – 30.06.2020, rozpočet projektu: 7.787.711,- Kč, z toho dotace: 5.227.877,70 Kč


Ukončené projekty  


Projekt EFFICoil (anglický název projektu: Resource-efficient, flexible manufacturing and testing processes for high performance coils, český název projektu: Flexibilní výrobní a testovací postupy pro vysoce výkonné cívky) řeší problém, který je spojen s novou konstrukcí cívek, který otevře nové možnosti pro vývoj elektrických motorů. Vzhledem k vylepšeným vlastnostem cívek bude možné realizovat nové konstrukce motorů. Implementací vytýčených cílů projektu bude možné vyrábět cívky se zvýšeným faktorem plnění, které výrazně lépe využívají materiálové zdroje a které se navíc vyznačují vyšší spolehlivostí než současné konstrukce. Pokud se podaří tuto novou technologii uvést úspěšně do praxe, bude to znamenat významnou konkurenční výhodu evropských výrobců oproti zbytku světa. Výrobní know-how a výroba elektromotorů tak může být udržena v Evropě, což může vést k udržení a vytváření pracovních míst.

 

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008848, Termín realizace: 01.02.2018 – 30.06.2020, rozpočet projektu: 7.787.711,- Kč, z toho dotace: 5.227.877,70 Kč

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

 

1.     Etapa 1.2.2018 – 31.8.2019

 

V rámci etapy č.1 budou realizovány následující aktivity:

WP1. Návrh demonstračních prototypů cívek

WP2. Simulace vlastností cívek

WP3. Návrh technologické koncepce a vývoj nástrojů

WP4. Koncepce systému pro měření elektrických vlastností cívek

WP5. Testy tváření při výrobě cívek

WP6. Ověření elektrických vlastností cívek

WP7. Vytvoření komplexních postupů

WP8. Projektový management a spolupráce s uživatelským výborem

 

2.     Etapa 1.2.2019 – 30.6.2020

 

V rámci etapy č.2 budou realizovány následující aktivity:

WP1. Návrh demonstračních prototypů cívek

WP2. Simulace vlastností cívek

WP3. Návrh technologické koncepce a vývoj nástrojů

WP4. Koncepce systému pro měření elektrických vlastností cívek

WP5. Testy tváření při výrobě cívek

WP6. Ověření elektrických vlastností cívek

WP7. Vytvoření komplexních postupů

WP8. Projektový management a spolupráce s uživatelským výborem

 

Aktivita č.1 - Návrh demonstračních prototypů cívek

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 1.1 Studie možných návrhů hlavice

Úkol 1.2 Studie možných návrhů přechodové konstrukce

Úkol 1.3 Dimenzování demonstračních prototypů cívek

 

Aktivita č.2 - Simulace vlastností cívek

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 2.1 Vlastnosti použití materiálů 

Úkol 2.2 Simulace procesů tváření

Úkol 2.3 Simulace elektrických vlastností zvolených cívek

Úkol 2.4 Optimalizace simulačních modelů

 

Aktivita č.3 - Návrh technologické koncepce a vývoj nástrojů

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 3.1 Vývoj koncepce a testování nastavení

Úkol 3.2 Koncepce a vývoj nástrojů pro tváření návrhů vodiče

Úkol 3.3 Optimalizace nástrojů pro realizaci návrhů prototypů

Úkol 3.4 Koncepce a vývoj nástrojů pro finální tváření vodiče

Úkol 3.5 Optimalizace nástrojů pro finální realizaci prototypů

 

Aktivita č.4 - Koncepce systému pro měření elektrických vlastností cívek

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 4.1 Analýza významných parametrů

Úkol 4.2 Strategie pro hodnocení elektrických vlastností cívek

Úkol 4.3 Návrh a koncepce zkušebního řetězce

Úkol 4.4 Realizace a instalace měřícího řetězce

 

Aktivita č.5 - Testy tváření při výrobě cívek

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 5.1 Test tváření cívky – rozměr 0,5 vinutí

Úkol 5.2 Test tváření cívky – rozměr 1 vinutí 

Úkol 5.3 Vývoj prototypu cívek

Úkol 5.4 Optimalizace tvářecích vlastností cívek

 

Aktivita č.6 - Ověření elektrických vlastností cívek

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 6.1 Vývoj technologie pro měření magnetického pole

Úkol 6.2 Vývoj technologie pro měření napětí

Úkol 6.3 Vývoj automatizovaného polohování obráběného materiálu a cívky

Úkol 6.4 Vývoj a ověření výrobních strategií 

 

Aktivita č.7 - Vytvoření komplexních postupů

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 7.1 Použití nového procesu tváření vysoce efektivní cívky

Úkol 7.2 Charakterizace elektrických vlastností cívek

 

Aktivita č.8 - Projektový management a spolupráce s uživatelským výborem

Úkoly – činnosti v rámci etapy

Úkol 8.1 Celkové řízení projektu a koordinační schůzky

Úkol 8.2 Projektový managementa komunikace mezi partnery

Úkol 8.3 Organizace a aktivní zapojení uživatelského výboru

Úkol 8.4 Rozvoj diseminační strategie

Úkol 8.5 Publikování cílů a výsledků projektuFotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře