OPPI – Rozšíření činností energetického klastru a posílení spolupráce mezi firemním sektorem, vědecko-výzkumnými a vysokoškolskými institucemi

projekt č.: 5.1 SPK01/016, realizace projektu: 1.8.2009 – 31.7.2012, rozpočet: 19.761.000 Kč, dotace: 12.527.000 Kč


Ukončené projekty  


Hlavním cílem projektu je inovovat a dále rozvíjet energetický klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v energetickém průmyslu a posilují spolupráci mezi firemním sektorem, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi. Rozvoj činností energetického klastru zvýší inovační potenciál a upevní kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. Hlavním těžištěm projektu bude podpora synergií mezi energetikou a průmyslovým sektorem a podpora výchovy k energetickým úsporám. Uvedené cíle je možné dosáhnout prostřednictvím společných projektů:

1. Založení diagnostické laboratoře Energetického klastru

Vznik laboratoře ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, Výzkumným energetickým centrem bude podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti energetiky. Laboratoř se bude zabývat především výzkumem obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, energetickou náročností zařízení a diagnostikou spalovacích a zplyňovacích procesů.

1.1 Mobilní diagnostická laboratoř

Laboratoř je vybavena unikátním zařízením pro výzkumné a vývojové aktivity klastru v celkové výši 5.977.483,00,- a je provozována ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Výzkumným energetickým centrem.

Seznam zařízení:

  • Analyzátor Advance Optima – URAS 14/26
  • Analyzátor Advance Optima FIT/Manos
  • Analyzátor NO/NO2, typ Horiba – VA3002 CLD chemiluminescenční princip
  • Analyzátor sumy uhlovodíků TOC-FID
  • Software pro užívání analyzátorů
  • Analyzační systém pro měření NH3/H2O včetně příslušenství

1.2 Systém trigenerace

Účelem stavby technologie trigenerace do budoucí provozovny Moravskoslezského energetického klastru v Zubří, je kombinovaná výroba tepla, chladu (transformací z tepla) a elektřiny ze zemního plynu. Veškerá vyrobená energie formou trigenerace bude spotřebována v objektu.

Záměrem dodavatele je provádět na funkčním zařízení výzkumné aktivity zaměřené na zvýšení účinnosti zařízení:

  • využití tepla z chlazení komprimované palivové směsi za účelem předehřevu studené vody  (pro další přípravu teplé užitkové vody)
  • využité tepla z chladící jednotky pro předehřev studené vody, (pro přípravu teplé užitkové vody)
  • snížení spotřeby paliva a celkové zvýšení účinnosti zařízení
  • s další

Cena konečné nabídky je 6.980.000,- Kč.

Schéma:

2. Propagace využívání obnovitelných zdrojů a prezentace společných výsledků činnosti

V rámci tohoto projektu bude realizována propagační kampaň k energetickým úsporám a využívání obnovitelných zdrojů. Součástí projektu bude také propagace činnosti energetického klastru prostřednictvím výstav, konferencí, seminářů a propagačních materiálů

Jedním z příkladů je projekt „NEZÁVISLÝ ENERGETICKÝ KRAJ“

Cílem projektu je vytvořit energetickou koncepci, která by státní správě ve spolupráci s průmyslovou sférou a dodavateli umožnila ovlivňovat vývoj regionální energetiky nezávislého kraje. Předpokládáme, že tento dokument bude jednou ze strategických doučástí nové energetické koncepce Moravskoslezského kraje.Sdílet tento příspěvek
Komentáře