OPPIK „Metodika a systémové řešení při aplikaci normy ISO 50001“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012430, Realizace: 01.10.2018 – 31.10.2020


Ukončené projekty  


Pro vývoj a tvorbu systému pro efektivní řízení energetického managementu neexistuje na trhu žádná ucelená metodika, která by vycházela z požadavku mezinárodní normy ČSN EN ISO 50001: Energetický management. Na druhou stranu však současné platné právní předpisy, technické normy, ale i podmínky Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operačního programu životní prostředí a dalších Operačních programů vyžadují po povinných subjektech či příjemcích dotací ze Strukturálních fondů Evropské unie zavedení systému energetického managementu.

C9lem projektu je tvorba uceleného certifikovaného metodického postupu, technického popisu, podpůrného analytického a výpočtového aparátu a nástrojů usnadňujících zavádění systémů energetického řízení.

 Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře