OPVK – 1.1 Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK

projekt č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0058, realizace projektu: 1.6.2013 – 31.12.2014, dotace: 3.449.586 Kč


Ukončené projekty  


Více na: www.studujelektro.cz

Hlavním cílem projektu je zvýšit popularitu elektrotechnických a stavebních oborů u žáků základních škol a zkvalitnit praktickou výuku na středních školách a to s ohledem na požadavky členů Moravskoslezského energetického klastru. Těžištěm projektu je oživení a zkvalitnění praktické výuky na spolupracujících středních školách, tedy SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku a na SŠ elektrotechnické v Ostravě na Jízdárně. Cílem je pro školy vybudovat učebnu praktické výuky vybavenou funkčními výukovými systémy (modely), které umožní žákům středních škol rozvíjet praktické dovednosti a manuální zručnost. V těchto učebnách budou žáci pod dohledem odborníků z praxe a pedagogů vyrábět elektrovzdělávací hru, která bude následně sloužit jako výuková pomůcka při propagaci elektrotechnického oboru na základních školách v rámci projektových dnů. Praktická výuka na spolupracujících středních školách bude doplněna odbornými semináři, workshopy odborníků z praxe v nových učebnách a exkurzemi přímo do výrobních procesů. Realizací projektu chceme zvýšit zájem žáků středních škol o praktické vyučování s novými technologiemi zaměřenými na obnovitelné zdroje energie, které můžou sami využívat během výuky a při výrobě elektrovzdělávací hry. Účelem projektu je také zvýšit zájem žáků ZŠ o obory prostřednictvím projektových dnů, exkurzí, soutěží, které budou prezentovat popularizované obory a výstupy praktické výuky. Celkovým výstupem projektu bude inovovaná praktická výuka na SŠ, která zvýší kvalifikační předpoklady studentů při vstupu do praxe, lepší manuální zručnost žáků středních škol a zvýšený zájem žáků základních škol o studium elektrotechnických a stavebních oborů na SŠ.

Přínos pro žáky zapojených středních škol:

 • Zlepšení a zkvalitnění praktické výuky – možnost pracovat s novými výukovými modely
  a vybavením pod dohledem odborníků z praxe a pedagogů přímo ve škole v nových učebnách praktické výuky.
 • Získání nových informací o technologiích a postupech v oblasti elektrotechniky a stavebnictví, možnost vyzkoušet si práci s novými přístroji a vybavením a posílit tak praktické dovednosti
  a rozvíjet svou manuální zručnost v souladu s požadavky potencionálních zaměstnavatelů.
 • Získat studijní podporu pro praktické vyučování – výukové manuály.
 • Navázání spolupráce s potencionálními zaměstnavateli.
 • Aktivní zapojení v rámci účasti na exkurzích a seminářích.
 • Zvýšení kvalifikačních předpokladů zvyšující šance na trhu práce.

Přínosy pro žáky středních škol:

 • Žáci budou mít, prostřednictvím exkurzí a projektových dnů, možnost lépe se seznámit s problematikou práce ve stavebních a elektrotechnických oborech.
 • Větší informovanost o praktické výuce na středních školách zaměřených na elektrotechniku a stavebnictví.
 • Aktivní formy výuku – možnosti si vyzkoušet v rámci výuky práci s elektrovzdělávací hrou, exkurze přímo do výroby, přednášky a prezentace zástupců firem a středních škol.
 • Možnost navštívit praktické vyučování přímo na středních školách.


Sdílet tento příspěvek
Komentáře