Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru pro NEK

Ukončené projekty  


Název programu:               Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

Název a číslo projektu:      Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru pro NEK, 05835/2017/RRC

Rozpočet:                           185 000 Kč

Dotace:                               148 000 Kč

Realizace:                           1.4.2017 – 30.11.2017

 

Hlavním cílem projektu bylo zpracování a předložení kompletní dokumentace projektového záměru zaměřeného na rozvoj Národního energetického klastru (dále jen NEK) do programu Spolupráce-klastry-Rozvoj klastru v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen OPPIK). Dokumentace projektového záměru byla zpracována pro podporovanou aktivitu Rozvoj klastru. Zpracovaná projektová dokumentace v rámci žádosti o dotaci musí vyhovět kritériím přijatelnosti. Cílem bylo zajistit schválení dotace pro zamýšlený projektový záměr NEK v oblasti rozvoje klastru zaměřené na spolupráci členů klastrů (VŠ, výzkumné organizace a MSP).  Kompletní zpracování projektové dokumentace zahrnuje přípravu a zpracování studie proveditelnosti
zpracování plné žádosti o dotaci včetně příloh. Uvedené dokumenty zpracovala vybraná dodavatelská firma, která zajistila přípravu žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh v rámci OPPIK, programu Spolupráce-klastry, podporované aktivity Rozvoj klastru. 

Výstupem projektu byla kompletně zpracovaná žádost o dotaci včetně povinných příloh, která byla odevzdána v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu. Podrobnější popis předmětu projektové dokumentace je součástí rozšířené projektové fiše. Projekt "ROZVOJ NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU" byl podán v rámci OP PIK - Spolupráce IV., vyhověl kritériím přijatelnosti a byl vybrán k financování.Sdílet tento příspěvek
Komentáře