OPPIK „Vývoj a výroba funkčního vzorku zařízení na snížení množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech spalovacích motorů“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012577, realizace: 11.12.2017 - 30.11.2018, rozpočet projektu: 399.000 Kč bez DPH, dotace: 299.250 Kč bez DPH


Ukončené projekty  


Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012577, realizace: 11.12.2017 - 30.11.2018, rozpočet projektu: 399.000 Kč bez DPH, dotace: 299.250 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby:

 

Předmětem poskytnutí služby v rámci programu Inovační vouchery II je vývoj a výroba funkčního vzorku zařízení na snížení množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech spalovacích motorů. Provozem spalovacích motorů dochází ke tvorbě škodlivin, které jsou produktem spalování pohonných látek a jsou obsaženy ve výfukových plynech. Emise škodlivin mají nepříznivý vliv na životní prostředí (oxidy síry), jsou jedovaté (oxid uhelnatý, oxidy dusíku) a rakovinotvorné (nespálené uhlovodíky).

Výstupem služby bude technická dokumentace funkčního vzorku zařízení na snížení škodlivin, vytvoření funkčního vzorku zařízení na snížení množství škodlivin ve výfukových plynech a testování funkčního vzorku zařízení na snížení množství škodlivin, jejichž výstupem bude měřící zpráva a protokol.

 Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře