OPPIK „Zřízení mobilního výzkumného pracoviště pro energetický management“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_230/0015172 , Realizace: 1.10.2019 - 31.12.2021


Ukončené projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 7.798.790,00 Kč

Dotace: 3.899.395,00 Kč

Vlastní zdroje: 3.899.395,00 Kč

 

Zřízení mobilního výzkumného pracoviště, které bude monitorovat, zpracovávat a vyhodnocovat získaná data v rámci zavádění energetického managementu pro účely stanovení efektivní spotřeby energií na posuzovaných budovách a výrobních objektech.Bude vytvořeno moderní a výkonné pracoviště založené na využití nejmodernější měřící výpočetní techniky a úzce profilového software. Realizací tohoto projektu se rozšíří potřebné nabízené služby a tím se zefektivní, zkvalitní a urychlí zavádění energetického managementu. Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře