OPPIK „Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015493, Realizace: 01.10.2019 – 30.09.2022


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 18 833 242,- Kč
Dotace: 13 252 499,40 Kč
Vlastní zdroje: 5 679 642,60 Kč

Vývoj nového typu lokálního topidla nízkého výkonu, vhodného pro instalaci do nízkoenergetických a pasivních domů. Výsledkem projektu bude prototyp, který bude připravený pro sériovou výrobu.

Potřeba realizace projektu je vyvolána aktuálním zájmem o pasivní a nízkoenergetické stavby. Především je to velký rozmach dřevostaveb, kde jsou nároky na tepelné ztráty nejvyšší. Současně musí být splněny aktuální normy EN13229 a EN13240 pro ČR, zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ale také daleko přísnější normy v zahraničí. Například norma v Rakousku 15a B-VG, v Německu BImSchV Stufe 2 nebo Nařízení EU 2015/1185. Stavbu nízkoenergetických domů také nařizuje EPBD II - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Ze směrnice vyplývá požadavek, aby od 31.12.2020 byly všechny nové budovy stavěny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie (ty jsou nově orientačně definovány v ČSN 730540-2).

Cílem projektu je vývoj nového typu lokálního topidla nízkého výkonu, vhodného pro instalaci do nízkoenergetických a pasivních domů. Dojde k vývoji spalovacího zařízení o třech výkonech (tři spalovací komory teplovodní a 3 spalovací komory teplovzdušné), tak aby byla pokryta široká poptávka zákazníků. Zařízení, která budou připravena pro sériovou výrobu, včetně vypracované dokumentace k instalaci a použití. Dokumentace, která poslouží montážním firmám k lepší projektové činnosti pro své zákazníky, možnost vložení do projekčního programu, včetně vhodnosti do daného typu nemovitosti.

Výsledkem projektu bude prototyp, který bude připravený pro sériovou výrobu. Výstupem prototypových zkoušek ověřujících předpoklady pro splnění legislativních požadavků pro uvedení na trh bude současně naměření přesného výkonu, odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů, spotřeba paliva a jiné hodnoty, které souvisí s vydáním certifikátu (norma EN13-229 a EN13-240).Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře