OPPIK „Zřízení centra kybernetické bezpečnosti Národního energetického klastru, z.s.“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023657, Realizace: 1.7.2021 - 30.6.2023


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 6.998.000,00 Kč

Dotace: 3.499.000,00 Kč

Vlastní zdroje: 3.499.000,00 Kč

 

Cílem projektu je vytvořit centrum kybernetické bezpečnosti, které bude vzdělávat, v praxi předvádět a informovat o potenciálních hrozbách a monitorovat příležitosti, jak jim předcházet a vzdorovat. V neposlední řadě pak pomoct členům klastru těmto hrozbám úspěšně vzdorovat. Finální výsledek umožní testovaným subjektům i všem ostatním subjektům získat nástroj pro hledání nejlepší varianty kybernetické ochrany. Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře