OPPIK „Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU II.“

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023647, Realizace: 1.1.2021 - 30.6.2023


Aktuální projekty  


Celkové způsobilé výdaje: 5.475.153,00 Kč

Dotace: 2.737.576,50 Kč

Vlastní zdroje: 2.737.576,50 Kč

 

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU, z.s. především v oblasti efektivní výroby a akumulace elektrické energie, smart technologií a energetické koncepce a také propagace jeho aktivit za účelem dalšího rozšiřování členské základny klastru.  Záměrem projektu je rozšířit portfolium služeb pro členy klastru a podpořit mezioborovou spolupráci s dalšími klastry a partnery. Rozvoj činností NEK zvýší inovační potenciál a posílí kooperační vazby mezi jednotlivými stávajícími a novými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost.Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře