OPVK – 3.1 Energetická gramotnost - propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky

projekt č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0276, realizace projektu: 1.5.2012 - 30.10.2013, dotace: 3.111.636 Kč


Ukončené projekty  


Hlavním cílem projektu je rozšíření a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost prostřednictvím vzdělávacích materiálů a modelů (elektrostavebnice), systému seminářů a dnů otevřených dveří realizovaných v Ostravě. Realizací projektu chceme zvýšit informovanost občanů Ostravy o ústřední roli energie v moderním životě, o tom, jak je vyráběna, transformována a používána, a o důsledcích těchto procesů. Zahrnuje to rozvíjení informovanosti o energeticky nezávislém kraji, povaze a příčině historických a budoucích energetických krizí. Porozumění možnostem, nákladům a dopadům široké škály energetických zdrojů (obnovitelných i neobnovitelných), které jsou nebo budou k dispozici, a důsledkům výběru mezi nimi, může cílovou skupinu naučit nové dovednosti cenné pro praktický život. Nově vzniklé energeticko-vzdělávací kurzy se soustředí na 3 hlavní oblasti vzdělávání:

 1. Pasivní domy a udržitelný rozvoj – jak se staví dům.
 2. Obnovitelné zdroje energie, jednotlivé typy a příklady montáží.
 3. Škody vytvořené spotřebou energie, hodnoty omezených zdrojů, příklady dobré praxe (jak věci, systémy fungují).

Tento projekt zahrnuje aktivity, které jsou zaměřeny na občany žijící v Ostravě. Cílem je vytvořit a rozvinout systém opakujících seminářů, dnů otevřených dveří v oblasti energetiky. Zvyšování informovanosti cílové skupiny se týká všech aspektů, ale bude odrážet lokální dostupnost energie (Moravskoslezský kraj) a požadavky na ni, spolu s lokálními klimatickými a kulturními charakteristikami. Zároveň vzdělávací obsah zůstane konzistentní s národními a mezinárodními prioritami a bude odrážet hodnoty sloganu: myslet globálně jednat lokálně. Celkovým výstupem projektu bude rozšířená, atraktivnější nabídka vzdělávání v oblasti energetiky prostřednictvím seminářů, dnů otevřených dveří v pasivních domech, vzdělávacích materiálů a pomůcek. Předpokládáme zapojení skupiny 300 občanů Ostravy, kteří budou vzděláváni prostřednictvím odborných lektorů.

Výstupy projektu:

 • Cyklus seminářů pro lidi týkající se využívání energií – celkem 4 cykly
 • Propagace energeticky nezávislého kraje
 • Den otevřených dveří  – dřevostavba v pasivním standardu – celkem 6
 • Semináře jak se staví obnovitelné zdroje energií (solární systémy, tepelná čerpadla) – celkem 8 seminářů
 • Elektrostavebnice a jejich využití

Dopady projektu:

 • zvýšení praktických dovedností a znalostí v oblasti efektivního využívání energií,
 • zvýšení informovanosti mezi širokou veřejností,
 • vyzkoušet si navrhnout pomocí elektrostavebnice obnovitelné zdroje energií,
 • propagace města Ostravy prostřednictvím Energeticky nezávislého kraje,
 • podpora a rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti energetické gramotnosti pro občany Ostravy,
 • příklady dobré praxe odborníků z energetického průmyslu pro širokou veřejnost.

Energie, její produkce, přeměna a užití již mají význačný dopad na studie o životním prostředí. Vzdělávání v oblasti energie by mělo pokrývat energii, životní prostředí a ekonomii, a poskytovat tak racionální základy pro rozhodování. Klíčovým faktorem je zajištění toho, aby všichni občané byli „energeticky uvědomělí“. Hlavním cílem projektu je rozšíření a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost.

Koordinační schůzky

 

Fotogalerie:Sdílet tento příspěvek
Komentáře