OPVK – 2.4 Budoucnost technických oborů (partnerství pro příjemce VUT Brno)

příjemce podpory: Vysoké učení technické v Brně, projekt č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0032, realizace projektu: 1.1.2012 - 31.12.2014, MSEK jako partner s finanční spoluúčastí: 1.647.075 Kč


Ukončené projekty  


 

Cílem projektu Budoucnost technických oborů (BTO) je vybudování a rozvoj kooperační sítě mezi centry, vysokými školami, podnikatelským a veřejným sektorem se záměrem čelit kritickým výzvám (nejistotám), před které budou postaveny technické obory v první polovině 21. století. Projekt BTO je v synergii s dalšími OP a soustředí se na vytvoření optimálních podmínek zejména po vyčerpání prostředků pro VaV ze SF EU. Jedná se o vytvoření podmínek pro rozvoj „knowledge transfer“ – nárůst počtu společných VaV projektů a aplikační sféry při intenzivnějším zapojení žadatele a partnerů do mezinárodní spolupráce a dále vytvoření podmínek „technology transfer“ – komercializace existujících a budoucích výsledků VaV projektů. Projekt reaguje na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky orientovaných odborníků a je koncipován na trvalou udržitelnost.

Obecným cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR prohloubením a zefektivněním vzájemných vazeb mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi, podnikatelským a veřejným sektorem.

Specifické cíle projektu jsou následující:

 1. vytvořit trvalé kreativní partnerství pro přenos poznatků z výzkumu do praktického života;
 2. propojit experty zabývající se technickými obory a rozšířit a zintenzivnit jejich spolupráci;
 3. shromáždit témata – problémy – z oblasti technických oborů a navrhnout varianty jejich možných řešení;
 4. zvýšit kompetence cílových skupin projektu zejména v oblasti řízení mezisektorové spolupráce, efektivní komunikace a spolupráce a vytváření partnerství;
 5. intenzivněji zapojit žadatele a partnery do mezinárodní spolupráce.

Strategie projektu byla vytvořena tak, že jednotlivé aktivity sloužící k dosahování specifických cílů mají logickou strukturu:

 • KA č. 1 – odborné stáže pro CS akademických a VaV pracovníků.
 • KA č. 2 – odborná praxe pro CS studenti VŠ.
 • KA č. 3  -Networking-přenos poznatků z odborných stáží,
 • KA č. 4  -Podpora spolupráce prostřednictvím vzdělávacích a školících aktivit a vytvoření kanceláře projektové podpory,
 • KA č. 5 – Individuální podpora pracovníků VaV pro spolupráci s průmyslem.

Dalšími výstupy projektu budou:

 • metodika projektové podpory pro 7.RP
 • model podpory spolupráce s průmyslem, poskytování konzultačních služeb, včetně modelu finanční udržitelnosti poskytování služeb po skončení projektu
 • vytvoření kompetenčního modelu klíčových pozic Regionálních VaV center – 11kompetenčních profilů


Sdílet tento příspěvek
Komentáře